از مکافات عمل غافل مباش !

قبل خوابیدن برو کامل بشاش !

 

* * * * * * * * * * * *

 

هیچ کس تنها نیست...

 .

 .

 
ارواح عمه ات


* * * * * * * * * * * *کسی با ما سر یاری ندارد

دلی سودای دلداری ندارد

شنیدم لیلی و مجنون ولیکن

دل من قصد علافی ندارد

 

* * * * * * * * * * * *کدام کشور را فتح کنم تا حاضر شوی مرا شهردار دهکده ی قلبت کنی ؟* * * * * * * * * * * *


از سخنان قصار غضنفر:

آدم‌ها دو دسته‌اند:
دسته‌ی اول آن‌هایی که توی دسته‌ی دوم اند،
دسته‌ی دوم آن‌هایی که توی دسته‌ی اول‌اند.


* * * * * * * * * * * *   
همواره عشق بی خبر از راه می رسد

 
دائم بدون دعوت و ناگاه می رسد


این بار هم کلاغ به خانه ی خوبش نمی رسد

 
زیرا که عشق، همواره سرزده از راه می رسد

* * * * * * * * * * * *
هر كسی بهت نگاه كرد عاشقت نیست ، شاید اشتباه گرفته یا ممكنه الاغش گم شده باشه!!


* * * * * * * * * * * *
 


 
اس  ام اس برای كسی كه سرما خورده:

شنیدم خورده ای سرما جدیداً               و حتی می کنی سرفه  شدیداً

اگر حالت مساعد گشته امروز               دعایت کرده ام بی شک عمیقاً

 

* * * * * * * * * * * *


سه نفرتو قلب من جا دارن :

۱-خدا

۲-مادرم

۳-پدرم

آخى تونیستى!!؟

 

* * * * * * * * * * * *


شعر سعدی ۲۰۱۰ !

سعدیا مرد نفوذ دار نمیرد هرگز ! مُرده آن است که حرفش به ریالی نخرند !

 

* * * * * * * * * * * *

اگر مجنون شوی تو؛ من لیلی نشوم اگر خسرو شوی تو؛ شیرین نشوم گر شوی سام تو؛

من نرگس نشوم یک بار، فقط یک بار تو آدم شو نامردم اگر که حوا نشوم !

 

* * * * * * * * * * * *در این دنیا دو عنصر به وفور یافت میشود، یکی هیدروژن و دیگری حماقت!!!

 

* * * * * * * * * * * *اگه یکی بهت گفت اسکل ناراحت نشو. اسکل اسم یه پرنده زیباست که

تابستونا دونه جمع می کنه قایم میکنه زمستونا نمی تونه پیداش کنه !!!