حتما تا به حال به سوال ها و چرا هایی برخورد کردید که جوابی براش ندارید،حالا اینجا (توی این فایل که باید دانلود کنید ) تعداد زیادی از این سوالات رو آوردیم که جالب به نظر میان
منبع : ؟؟؟؟؟؟؟

دانــلـــــــود