متخصصان پوست معتقدند اگر چه استحمام و در معرض بخار آب قرار گرفتن بهترین راه مقابله با خشکی پوست در فصل سرماست اما نباید این مدت بیش از 10 دقیقه طول بکشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری چاینا دیلی، محققان استحمام به همراه قرار گرفتن در معرض بخار آب را برای مرطوب شدن و تداوم رطوبت در ساعات بعد از استحمام برای برطرف شدن خشکی پوست مفید می داند اما تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد قرار گرفتن در معرض این شرایط در صورتی آب خیلی داغ باشد نباید بیش از 10 دقیقه طول بکشد.

بنابراین گزارش، از روشهای دیگری برای مقایسه با خشکی پوست در سرما مطرح می شود می توان به آغشته کردن پوست با گلیسیرین و اسیدهای چرب در هنگام استحمام اشاره کرد